Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/OAR/dzieci/2024-2025  z dnia 24.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 28.06-07.07.2024 r.

Zamawiający w dniu 04.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Lake Hill Hotel Sp z o.o. Sp. K; ul. Tyrolska 2 G; 58-564 Sosnówka

Łączna cena brutto: 65675,52 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych