Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/OAR/dzieci/2024-2025  z dnia 24.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 1-10.07.2024.

Zamawiający w dniu 4.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Kompleks Arena Żagań, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań
oraz Firma Handlowo-Usługowa JJG COSTA ul. Kochanowskiego 6 68-100 Żagań

Łączna cena brutto: 69335,00 zł 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych