Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/POMORSKIE z dnia 27.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 05.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała 81-372 Gdynia ul. Świętojańska 38/10

Łączna cena brutto: 7300,66 zł
słownie: [siedem tysięcy trzysta i 66/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych