Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/OAR/dzieci/2024-2025  z dnia 28.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 09-18.07.2024

Zamawiający w dniu 7.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stacja Nowa Gdynia Sp. Z o.o. ul. Kilińskiego 2; 91-421 Łódź.
Adres Ośrodka: Stacja Nowa Gdynia. Centrum sportu, siłownia, fitness & Aquapark,
Sosnowa 1,95-100 Zgierz.

Łączna cena brutto: 70235,00 zł 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych