Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 29.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 10.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Firma Handlowo-Usługowa „KAREN” Wojciech Karczewski

Łączna cena brutto: 1 737,89 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych