Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WAZ/2024-25 z dnia 16.05.2024 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III” w terminie 14.09.2024 r. – 22.09.2024 r.

Zamawiający w dniu 10.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Anek-Tour Filip Klecan Sp. Komandytowa, 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 13/173

Łączna cena brutto: 31 068,18 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych