Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/OAR/KAS/2024-2025 z dnia 29.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 06.07.2024 r. – 17.07.2024 r.

Zamawiający w dniu 10.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pięć Dębów J. Skurski, T. Skurski Spółka Jawna, ul. Rymarka 7, 16-030 Supraśl

Łączna cena brutto: 81 944,40 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych