Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WAZ/2024-25 z dnia 29.05.2024 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III” w terminie 15.07.2024-23.07.2024  r.

Zamawiający w dniu 10.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Polskie Tatry s. a, ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane

Łączna cena brutto: 30 943,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych