Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/MiT/2024 z dnia 28.05.2024 r., w zakresie zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sal konferencyjnych i obiektów sportowych na imprezę pn. „Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji”, w terminie 15-18.09.2024 r.

Zamawiający w dniu 11.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

Łączna cena brutto: 103 075,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki