Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/OAR/dzieci/2024-2025  z dnia 24.05.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 06-15.09.2024

Zamawiający w dniu 11.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AZS COS Wilkasy ul. Niegocińska 5 11-500 Wilkasy

Łączna cena brutto: 61015,20 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych