Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/śląskie z dnia 03.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Trener Treningu Umiejętności Społecznych, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 12.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik ul. Mazowiecka 33/16 78-100 Kołobrzeg

Łączna cena brutto: 3600 zł
słownie: trzy tysiące sześćset 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych