Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/WAR/KAS/2024-2025 z dnia 06.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 19.07.2024 r.-21.07.2024 r.

Zamawiający w dniu 14.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Komplex Świętokrzyska Polana Sp. z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Łączna cena brutto: 6 205,00 zł 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych