Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/MAZOWIECKIE z dnia 28.05.2024  r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Microsoft Excel ( Podstawowy – Średniozaawansowany – Zaawansowany), organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 14.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Expose Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a , 01-230 Warszawa, NIP: 5272657461

Łączna cena brutto: 1747 zł
słownie: tysiąc siedemset czterdzieści siedem  i 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych