Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/śląskie z dnia 04.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Podstawy Obsługi Komputera, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 17.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice

Łączna cena brutto: 2600 zł
słownie: dwa tysiące sześćset 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych