Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/OAR/KAS/2024-2025 z dnia 06.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 17.08.2024 r.-28.08.2024 r.

Zamawiający w dniu 17.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Komplex Świętokrzyska Polana Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Łączna cena brutto: 50 260,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych