Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/SZAR/dzieci/2024-2025 z dnia 06.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Szkolenie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 12-14.07.2024 r.

Zamawiający w dniu 17.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
PDK Hotel Sp z o.o. ul. Nadpiliczna 2; 97-215 Inowłódz, Spała

Łączna cena brutto: 28060,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych