Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/MAŁOPOLSKIE z dnia 5.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 18.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
ul. M. Medweckiego 17, 31-870 Kraków

Łączna cena brutto: 2604,24 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych