Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/MAŁOPOLSKIE z dnia 4.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Ms Excel (forma indywidualna dla 3 uczestników), organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 19.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin

Łączna cena brutto: 3496,50 zł
słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć i 50/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych