Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PODKARPACKIE z dnia 10.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KURS PRZEDŁUŻANIA PAZNOKCI METODĄ ŻELOWĄ, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu wystąpienia istotnej zmiany przedmiotu zamówienia.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych