Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 05.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 21.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Nauka Jazdy TOM Sp. Z o.o., ul. Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra 

Łączna cena brutto: 3400 zł
słownie: trzy tysiące czterysta 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych