Zapytanie-ofertowe nr 1/WAR/SZAR/dzieci/2024-2025

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji oraz Szkolenia Aktywnej Rehabilitacji.

Załączniki

21.06.2024 r. Zapytanie-ofertowe nr 1/WAR/SZAR/dzieci/2024-2025 [PDF] »

Załącznik nr 1 – Formularz oferty nr 1/WAR/SZAR/dzieci/2024-2025 [DOC] »

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia wykonawcy nr 1/WAR/SZAR/dzieci/2024-2025 [DOC] »

Załącznik nr 3 – Wzór umowy nr 1/WAR/SZAR/dzieci/2024-2025 [DOC] »