Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/LUBELSKIE z dnia12.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 24.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK Sp. z o.o. ul. Turystyczna 36a, 20-207 Lublin

Łączna cena brutto: 1702,28 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych