Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/OAR/dzieci/2024-2025  z dnia 12.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 17-26.07.2024 r.

Zamawiający w dniu 24.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość.

Łączna cena brutto: 23545,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych