Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/MAŁOPOLSKIE z dnia 6.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs języka polskiego jako obcego, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 24.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
C.S. Trójmiejskie Centrum Szkoleń Włodzimierz Radwaniecki, 
ul. Bolesława Krzywoustego 31/2, 80-360 Gdańsk

Łączna cena brutto: 2340,00 zł
słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych