Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 6/OAR/KAS/2024-2025 z dnia 11.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 17.07.2024 r. – 28.07.2024 r.

Zamawiający w dniu 24.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
BITU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Marcina Lutra 2, 54-239 Wrocław

Łączna cena brutto: 77 820 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych