Zapytanie ofertowe nr 1/WAR_SZKOLENIE/KAS/2024-2025

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji oraz Szkolenia osób z otoczenia uczestników Projektu.

Załączniki

24.06.2024 r. Zapytanie ofertowe nr 1/WAR_SZKOLENIE/KAS/2024-2025 ślaskie [PDF] »

Załącznik nr 1 – Formularz oferty nr 1/WAR_SZKOLENIE/KAS/2024-2025 [DOC] »

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia wykonawcy nr 1/WAR_SZKOLENIE/KAS/2024-2025 [DOC] »

Załącznik nr 3 – Wzór umowy nr 1/WAR_SZKOLENIE/KAS/2024-2025 [DOC] »