Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/LUBUSKIE z dnia 13.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 25.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
4OFFICE Marek Pelc, ul. Młyńska 1, 67-115 Bytom Odrzański,

Łączna cena brutto: 2616,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych