Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/ŁÓDZKIE z dnia 10.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs na operatora wózka widłowego kategoria I WJO, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 25.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
FIRMA SZKOLENIOWA AWANS B.H.P. BARTOSZ GUTOWSKI ul. Brukowa 23, 91-341 Łódź

Łączna cena brutto: 1400,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych