Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/SZAR/dzieci/2024-2025  z dnia 13.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Szkolenie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 11- 13.08.2024 r.

Zamawiający w dniu 25.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
COS OPO Spała, Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódź

Łączna cena brutto: 10190,00 zł 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych