Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/DZ/podkarpackie/2024-2025 z dnia 18.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX”.

Zamawiający w dniu 26.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zakład Usług Elektrycznych i Ogólnobudowlanych Lesław Kielar Dąbrowa 76, 36-071 Trzciana

Łączna cena brutto: 561 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych