Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KUJAWSKO-POMORSKIE z dnia 11.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „EXCEL W PRACY BIUROWEJ”., organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 27.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Wiedzy i Rozwoju MONIKA STEPA, ul. Komierowska 34, 85-552  Bydgoszcz

Łączna cena brutto: 3600 zł
słownie: trzy tysiące sześćset  złotych 00/100 brutto

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych