Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/ LUBELSKIE z dnia 18.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Manicure hybrydowy, podstawy przedłużenia żelem z elementami zdobień – poziom średniozaawansowany”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 27.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Mstudio Magda Buczyńska ul. Targowa 25, 21- ­010 Łęczna

Łączna cena brutto: 3120,18 zł
słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia i 18/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych