Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/WAZ/2024-25 z dnia 18.06.2024 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III” w terminie 24.08.2024-01.09.2024  r.

Zamawiający w dniu 27.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ZEM-Tourist sp. z o.o., ul. Słoneczna 25, 72-344 Pustkowo

Łączna cena brutto: 24 728,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych