Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/OAR/dzieci/2024-2025 z dnia 07.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 21-30.07.2024

Zamawiający w dniu 17.06.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stacja Nowa Gdynia Sp. Z o.o. ul. Kilińskiego 2; 91-421 Łódź
Adres Ośrodka: Stacja Nowa Gdynia Centrum sportu, siłownia, fitness & Aquapark, Sosnowa 1, 95-100 Zgierz,

Łączna cena brutto: 70235,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych