Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/KUJAWSKO-POMORSKIE z dnia 12.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia SOCIAL MEDIA MARKETING, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: braku ofert spełniających wymogi formalne.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych