Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PODKARPACKIE z dnia 18.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KURS MANICURE HYBRYDOWY I KOMBINOWANY, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 1.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
„Pani Twardowska” Akademia Wizażu i Stylizacji Paznokci, Elżbieta Twardowska
ul. Piekarska 3, 37-500 Jarosław

Łączna cena brutto: 2 400,00 zł
słownie: dwa tysiące czterysta złotych brutto 00/100.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych