Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WAR/SZAR/dzieci/2024-2025  z dnia 21.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat oraz Szkolenie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 09-11.08.2024 r. oraz  20-22.08.2024 r.

Zamawiający w dniu 01.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe „Szansa START Gdańsk” ul. Puszkina 8/1a, 80-233 Gdańsk

Łączna cena brutto: 17750,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych