Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WAR/SZAR/dzieci/2024-2025 z dnia 21.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat  oraz Szkolenie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 08 -10.07.2024 r. oraz 23-25.08.2024 r.

Zamawiający w dniu 1.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Spychalskiego 34; 61-553 Poznań,
Hotel Camoing Malta, ul. Krańcowa 98, 61-036 Poznań

Łączna cena brutto: 25740,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych