Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/WAR_SZKOLENIE/KAS/2024-2025 z dnia 24.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji oraz Szkolenie dla Osób z otoczenia uczestników Projektu, organizowanych przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 16.11.2024 r. – 18.11.2024 r.

Zamawiający w dniu 04.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o., ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła

Łączna cena brutto za Warsztat: 8 363,00 zł
Łączna cena brutto za Szkolenie: 3 198,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych