Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/OAR/KAS/2024-2025 z dnia 26.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 19.08.2024 r. – 30.08.2024 r.

Zamawiający w dniu 04.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów

Łączna cena brutto: 52 880 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych