Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 10a/OAR/dzieci/2024-2025 r. z dnia 26.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 17-26.07.2024 r.

Zamawiający w dniu 04.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Demendeccy Holding Łukasz Demendecki, Kalinowice 187 22-400 Zamość

Łączna cena brutto: 24 930 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych