Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/OAR/dzieci/2024-2025  z dnia 25.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 27.07-5.08.2024 oraz 9-18.09.2024 r

Zamawiający w dniu 4.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2; 30-381 KRAKÓW

Łączna cena brutto: 77620,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych