Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/WAR/KAS/2024-2025 z dnia 24.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na dwa Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminach:
WAR nr 1 w terminie 20.09-22.09.2024, WAR nr 2 w terminie 08.11-10.11.2024

Zamawiający w dniu 04.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła

Warsztat Aktywnej Rehabilitacji I:
Łączna cena brutto: 8 363,00 zł

Warsztat Aktywnej Rehabilitacji II:
Łączna cena brutto: 8 363,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych