Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 8/OAR/KAS/2024-2025 z dnia 25.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 14.09.2024 r. – 25.09.2024 r.

Zamawiający w dniu 05.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie
84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52

Łączna cena brutto: 27 220 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych