Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WAR/SZAR/dzieci/2024-2025  z dnia 21.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie oraz Szkoleniu Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 16-18.08.2024 r. oraz 15-17.11.2024 r.

Zamawiający w dniu 01.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej Budy Głogowskie 836a; 36-600 Budy Głogowskie

Łączna cena brutto: 16560,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych