Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/DOLNOŚLĄSKIE  z dnia 21.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KURS MASAŻU KLASYCZNEGO organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
cena usługi przekracza środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania, jak również oferta nie spełnia kryteriów formalnych zamówienia.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych