Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 01.07.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 09.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Odjazdowa Szkoła Arkadiusz Czuba, ul. Wiśniowa 6A, 25-552 Kielce

Łączna cena brutto: 11 200,00 zł 
słownie: jedenaście tysięcy dwieście  [00/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych