Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/MAŁOPOLSKIE z dnia 28.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs podstaw obsługi komputera, Word, Excel organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach,
ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice

Łączna cena brutto: 1520,00 zł
słownie:  jeden tysiąc pięćset dwadzieścia 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych