Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/IND-S/KAS/2024-2025 z dnia 27.06.2024 r. w zakresie świadczenia usługi Indywidualnego wsparcia prawnego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX” w terminie 15.07.2024 r. – 15.03.2025 r.

Zamawiający w dniu 10.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Radca Prawny Ramz Robert, ul. Karolinki 62/8,44-121 Gliwice

Łączna cena brutto  – 2400 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych