Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/ŁÓDZKIE z dnia 27.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Prawo jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 10.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Szkolenia Kierowców SZÓSTKA Wioletta Baranowska,
ul. Szeroka 13A lok. 31, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Łączna cena brutto: 2950 zł brutto
słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych